Corporate News

เปิดงาน “THE TRINITY FORUM 2017”

คุณอัยยวัฒน์  ศรีวัฒนประภา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ คุณศศิศุภา สุคนธทรัพย์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มร. มาร์ติน มูดดี้ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร นิตยสารมูดดี้ และ คุณแองเจล่า กิทเทนส์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการทั่วไป สภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ร่วมเปิดงาน “THE TRINITY FORUM 2017” (เดอะ ทรินิตี้ ฟอรั่ม 2017) สุดยอดการประชุมร่วมของกลุ่มผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ในสนามบินและสายการบินทั่วโลก มาแลกเปลี่ยนทัศนะทางด้านธุรกิจร่วมกัน ซึ่งปีนี้ บริษัท คิง เพาเวอร์…

คิง เพาเวอร์ มอบดอกไม้จันทน์แก่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศตรี สิทธิชัย แก้วบัวดี (ที่ 3 จากซ้าย) รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบดอกไม้จันทน์ จาก คุณโชคชัย รักศรีอักษร (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานบริหารงานบุคคล กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ซึ่งร่วมประดิษฐ์โดยผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ถนนพหลโยธิน

คิง เพาเวอร์ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ

คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมมอบเงินจำนวน 53,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อาจารย์นายแพทย์ไพโรจน์ บุญคงชื่น และ รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข เจนพาณิชย์ วิสุทธิพันธ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

คุณธวัชชัย ทวีศรี กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และ คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ คุณวาสนา เก้านพรัตน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อสนับสนุนงานทอดผ้าป่า “ปันบุญให้น้อง” สมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็วๆนี้

คิง เพาเวอร์ ได้รับรางวัลดีเด่น “Thailand Energy Awards 2017”

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ขวา) รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัล “Thailand Energy Awards 2017” รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน แก่ อาคารคิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารใหม่ (New and Existing Building) โดยมี นายวินิจ ยังสุรกานต์ (ซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกฎหมาย กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ รับมอบ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยกรมการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆนี้

คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ ไทยแอร์เอเชีย มอบกระเป๋ายังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร 

พันเอก ทักษพล ศิริรักษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 และ พันเอก วุทธิพงศ์ อรรคคำ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 รับมอบ กระเป๋ายังชีพ “คิง เพาเวอร์ พลังคนไทย” เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัย 100 ครอบครัว พร้อมน้ำดื่มจำนวน 12,000 ขวด จาก คุณวิทยา สินทราพรรณทร (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียสนับสนุนการขนส่งของไปช่วยผู้ประสบภัย ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 จ. สกลนคร

คิง เพาเวอร์ จับมือ มหาวิทยาลัย เดอ มงฟอร์ต ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท มุ่งเสริมความรู้เพิ่มศักยภาพคนไทย

27 กรกฎาคม 2560 กรุงเทพฯ – อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ลงนามความร่วมมือกับ เจมส์ การ์ดเนอร์ (ที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายความร่วมมือด้านกลยุทธ์และพันธมิตรระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัย เดอ มงฟอร์ต ประเทศอังกฤษ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 10 ทุนแก่คนไทย  เป็นระยะเวลา 1 ปี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 31  ตุลาคม 2560 ตอกย้ำการมุ่งพัฒนาบุคคลกรของประเทศไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาประเทศ โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องอิเทอร์นิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนกรมการสารวัตรทหารบก

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา (กลาง) รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ สนับสนุนเงิน จำนวน 100,000 บาท แก่ พันเอกวัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองเจ้ากรมการสารวัตรทหารบก เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ กรมการสารวัตรทหารบก เนื่องใน “วันสถาปนากรมการสารวัตรทหารบก” โดยพิธีมอบจัดขึ้น ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

คิง เพาเวอร์ สนับสนุนผลิตละครเฉลิมพระเกียรติ

กรุงเทพฯ – คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนผลิตละครเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลครบรอบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี เรื่อง “ป่ารักน้ำ” โดยมี พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ (ซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ ห้องรับรองมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

คิง เพาเวอร์ คว้ารางวัลผู้นำค้าปลีกสินค้าดิวตี้ฟรีแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณซูซาน วีลแลน (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลผู้นำค้าปลีกสินค้าดิวตี้ฟรีแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากนิตยสาร DFNI นิตยสารดิวตี้ฟรี ชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ในสาขา Best Travel Retailer Operating in a Single Country in Asia/Pacific ตอกย้ำความเป็นผู้นำร้านค้าปลอดอากรภาษีระดับสากล ณ โรงแรมมารินา เบย์ แซนด์ส ประเทศสิงคโปร์