Education & Youth Aspect

คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน 7 ทุนที่ De Montfort University ประเทศอังกฤษ

คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน 7 ทุนที่ De Montfort University ประเทศอังกฤษ

  คิง เพาเวอร์ มอบทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน 7 ทุน ที่ De Montfort University ประเทศอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่ : วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561 คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทอื่น คะแนน IELTS 6.5 หรือเทียบเท่า ผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.5 ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้อง หรือจบการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่ต้องการศึกษาต่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.dmu.ac.uk/documents/international-documents/dmu-international-application-form.pdf   เอกสารประกอบการสมัคร • สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) หลักสูตรที่จบล่าสุด เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ • สำเนาผลสอบ IELTS • สำเนาหนังสือเดินทาง (หน้าพาสปอร์ต) •…