คิง เพาเวอร์ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

คุณธวัชชัย ทวีศรี กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และ คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมมอบเงินจำนวน 100,000 บาท แก่ คุณวาสนา เก้านพรัตน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อสนับสนุนงานทอดผ้าป่า “ปันบุญให้น้อง” สมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรม ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *