ข่าวประชาสัมพันธ์

คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งที่ 16 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย

คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งที่ 16 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย

วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี (ที่ 4 จากขวา)  ผู้ว่…