ธุรกิจสื่อป้ายโฆษณา

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำกับดูแลธุรกิจ สื่อป้ายโฆษณา บนพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ตและ คิง เพาเวอร์คอมเพล็กซ์ รางน้ำ
ติดต่อ เช่าโฆษณา
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อาคารจอดรถ 2 ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เลขที่ 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร (+66) 02 134 8888 ต่อ 5582-7 แฟ็กซ์ (+66) 02 677 8605