รางวัล Frontier Awards

รางวัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจดิวตี้ ฟรี ระดับโลก จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2528 และจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในงาน TFWA World Exhibition ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ในช่วงเดือนตุลาคม คณะกรรมการตัดสิน มีจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหามาจากผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจดิวตี้ ฟรี สาขาต่างๆ จากทั่วโลก หลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาใช้ตัดสินให้ผู้ที่เหมาะสมสำหรับรางวัลในแต่ละปี ประกอบด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ การดำเนินการตามแนวคิดที่ตั้งไว้ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี รวมถึงยอดรวมของผลประกอบการที่ดี
2011
● Winner “Best Land-Border / Downtown Retailer of the year” ● Winner “Best Airport Retailer of the year”
2010
● Winner “Land Based – Border / Downtown Retailer of the Year”
2008
● Winner “Airport Retailer of the Year”
2003
● Runner-up “Best Partnership Initiative of the Year”