รางวัล THE DFNI

dfni_0
รางวัลระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของวงการธุรกิจดิวตี้ ฟรี ตัดสินโดยซัพพลายเออร์ (Supplier) ที่จะลงคะแนนเสียงให้กับผู้ประกอบการดิวตี้ ฟรี ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ ก็จะลงคะแนนเสียงให้กับซัพพลายเออร์ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤษภาคม ณ ประเทศสิงคโปร์ ในงานประชุม TFWA Asia Pacific
dfni-black
2015
● Winner for‘ The Best Travel Retailer Operating in a Single Country in Asia / Pacific”
2014
● Winner for “The Best Travel Retailer Operating in their Own Country in Asia/Pacific”
2012
● Winner for “The Best Travel Retailer Operating in Single Country in Asia / Pacific”
2011
● Winner for “Most Responsible Travel Retailer in Asia/Pacific”
2009
● Second prize for “The Best Liquor Retailer”
● Second prize for “The Best Confectionery and Fine Foods Retailer”
● Second prize for “The Best Fashion, Accessories and Jewellery Retailer”
● Second prize for “The Best Gifts Retailer”
2008
● Winner for “The Best Travel Retailer Operating in a Single Country”