คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี

17
ด้วยการบริหารแบบมืออาชีพ คิง เพาเวอร์ จึงได้รับสัมปทานจากการท่าอากาศยานไทย ให้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีและอากร  ภายในโถงผู้โดยสารขาออกและขาเข้าระหว่างประเทศ ภายในท่าอากาศยานหลักทั่วภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่ ทำให้ชื่อของ คิง เพาเวอร์ ติดอันดับร้านค้าดิวตี้  ฟรี ชั้นนำของโลก และเป็นที่รู้จักมาจวบจนปัจจุบัน