คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

kingpowergroup-kpi960x450_1 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลอดอากรในเมือง จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีและปลอดอากร ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ คิง เพาเวอร์ พัทยา คิง เพาเวอร์ ศรีวารี และธุรกิจป้ายไฟโฆษณา ภายในอาคารผู้โดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง-พัทยา) พร้อมทั้งธุรกิจบริหารโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ร้านอาหารรามายณะ และร้านอาหารลามูน