คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

kingpowergroup-kpi960x450_1 บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลอดอากรในเมือง จำหน่ายสินค้าปลอดภาษีและปลอดอากร ณ คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ, คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ และ คิง เพาเวอร์  ศรีวารี คอมเพล็กซ์ และ ธุรกิจป้ายไฟโฆษณา ภายในอาคารผู้โดยสารในประเทศและระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง และภูเก็ต พร้อมทั้งธุรกิจบริหารโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์, ร้านอาหารรามายณะ และร้านอาหารลามูน