คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ

kingpowergroup-svb_0
บริษัท คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ จำกัด (KPS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ คิง เพาเวอร์ กรุ๊ป ได้รับอนุญาตจากท่าอากาศยานไทยในปี พ.ศ. 2547 ให้บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหมดในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแต่เพียงผู้เดียว (ไม่รวมร้านค้าปลอดภาษีและอากรซึ่งบริหารจัดการโดย คิง เพาเวอร์ ภายใต้อีกสัมปทานที่แยกออกไป)โดยบริษัทฯ มีอำนาจปล่อยเช่าและบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์ได้โดยตรง ประกอบด้วยร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จุดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลสุขภาพและสปา สินค้าหัตถกรรมปลอดภาษี สินค้าของที่ระลึกและสินค้าโอท็อป ร้านโครงการหลวง ร้านขายยา เคาน์เตอร์ท่องเที่ยวและโรงแรม และร้านให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยบริษัทฯ ดูแลผู้เช่าทุกรายให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ มีมาตรฐานและคุณภาพระดับสูงสุดเพื่อความพึงพอใจของนักเดินทาง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ท่าอากาศยานไทยมีผลประกอบการดีที่สุด ผ่านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและเชิงพาณิชย์ที่ไม่หยุดนิ่ง