คณะผู้บริหาร

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เข้าใจนักเดินทาง เราจึงมุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวครบวงจรที่เหนือความคาดหมาย เพื่อจุดพลังให้ชีวิตคุณไปได้ไกลกว่า ผ่านนิยามใหม่ของประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับโลก แต่ยังคงแฝงเสน่ห์อันโดดเด่นของเอกลักษณ์ไทยจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและสินค้าปลอดอากร กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและกีฬา
 
 

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ

คุณสมบัตร เดชาพานิชกุล
รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ
คุณสมบัตร เดชาพานิชกุล
คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา
รองประธานกรรมการ​
คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา
คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานพาณิชย์
คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
คุณพรอนันต์ เกิดประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
คุณพรอนันต์ เกิดประเสริฐ
คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา
คุณอังคณา อนันตชัย
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชี
คุณอังคณา อนันตชัย
คุณศิริพร อารยะฐากูร
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
คุณศิริพร อารยะฐากูร
คุณจินดิต เจริญสุดใจ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ เชิงพาณิชย์ (ท่าอากาศยาน) และพัฒนาโครงการ
คุณจินดิต เจริญสุดใจ
คุณวินิจ ยังสุรกานต์
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกฎหมาย และบริหารงานทั่วไป
คุณวินิจ ยังสุรกานต์
คุณกิติมา ปวเรศกุล
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงิน
คุณกิติมา ปวเรศกุล
คุณเชิงชาย เรืองฤทธิ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
คุณเชิงชาย เรืองฤทธิ์
คุณรวิ อิทธิระวิวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด
คุณรวิ อิทธิระวิวงศ์
คุณมาร์ค เบกาสาท
กรรมการผู้จัดการ คิง เพาเวอร์ มหานคร
คุณมาร์ค เบกาสาท
คุณอูลาส เซทตี้​
ผู้จัดการ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
คุณอูลาส เซทตี้