คณะผู้บริหาร

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เข้าใจนักเดินทาง เราจึงมุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวครบวงจรที่เหนือความคาดหมาย เพื่อจุดพลังให้ชีวิตคุณไปได้ไกลกว่า ผ่านนิยามใหม่ของประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับโลก แต่ยังคงแฝงเสน่ห์อันโดดเด่นของเอกลักษณ์ไทยจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและสินค้าปลอดอากร กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและกีฬา
 
 

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ

คุณสมบัตร เดชาพานิชกุล
รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฎิบัติการ
คุณสมบัตร เดชาพานิชกุล
คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา
รองประธานกรรมการ​
คุณวรมาศ ศรีวัฒนประภา
คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายงานพาณิชย์
คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา
คุณพรอนันต์ เกิดประเสริฐ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
คุณพรอนันต์ เกิดประเสริฐ
คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณอภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา
คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา
คุณซูซาน วีลแลน
Advisor to Chief Executive Officer
คุณซูซาน วีลแลน
คุณอังคณา อนันตชัย
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบัญชี
คุณอังคณา อนันตชัย
คุณพิชัย พิทักษ์ชัยสุข
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานจัดซื้อสินค้า
คุณพิชัย พิทักษ์ชัยสุข
คุณลัดดา ฐานีพานิชสกุล
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาองค์กร และบริหารงานบุคคล
คุณลัดดา ฐานีพานิชสกุล
คุณศิริพร อารยะฐากูร
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ
คุณศิริพร อารยะฐากูร
คุณจินดิต เจริญสุดใจ
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจ เชิงพาณิชย์ (ท่าอากาศยาน) และพัฒนาโครงการ
คุณจินดิต เจริญสุดใจ
คุณสมจิตร เตชะเอี่ยมอมร
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมจิตร เตชะเอี่ยมอมร
คุณวินิจ ยังสุรกานต์
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกฎหมาย และบริหารงานทั่วไป
คุณวินิจ ยังสุรกานต์
คุณกิติมา ปวเรศกุล
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงิน
คุณกิติมา ปวเรศกุล
คุณเชิงชาย เรืองฤทธิ์
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
คุณเชิงชาย เรืองฤทธิ์
คุณนิพนธ์ รักศรีอักษร
รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด
คุณนิพนธ์ รักศรีอักษร
คุณมาร์ค เบกาสาท
กรรมการผู้จัดการ คิง เพาเวอร์ มหานคร
คุณมาร์ค เบกาสาท
คุณนัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KPC (รักษาการ) คิง เพาเวอร์ คลิก
คุณนัฏฐ์สกล เกียรติสุรนนท์​
คุณเจอร์โรม สตูเบิร์ต​
ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
คุณเจอร์โรม สตูเบิร์ต​