บริการสมาชิก

kingpower_lounge-01
ห้องรับรองสำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์
บริการห้องรับรองสำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์ ที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาระหว่างรอขึ้นเครื่อง หรือยามที่เหนื่อยล้าจากการช้อปปิ้งให้กลายเป็นความประทับใจ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิ นิตยสาร บริการอินเตอร์เน็ต Wi-Fi บริการของว่างและเครื่องดื่ม เพียงแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ และบัตรโดยสารที่นั่งเท่านั้น ทุกความประทับใจก็เริ่มต้นทันทีสิทธิ์การใช้ห้องบริการแต่ละประเภท
สิทธิ์การใช้ห้องบริการแต่ละประเภท
 • THE ATLAS CLUB : บัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ ส่วนลด 20% และบัตรเครดิตร่วม KPG-SCB Private Banking และ Platinum Limited ส่วนลด 20% สามารถมีผู้ติดตามได้ 2 ท่าน สถานที่ตั้ง The ATLAS Club 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ชั้น4 Concourse A 2. ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกชั้น 3 3. คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชั้น 2
 • King Power Lounge และ King Power Space : บัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ ส่วนลด 5 – 15% และบัตรเครดิตร่วม KPG-SCB ส่วนลด 5 – 15% สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน สถานที่ตั้ง King Power Lounge 1. ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออกชั้น 3 2. คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ชั้น 2 3. คิง เพาเวอร์ ศรีวารี ชั้น 1 4. คิง เพาเวอร์ พัทยา ชั้น 2 5. คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต ชั้น 1 สถานที่ตั้ง King Power Space 1. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ชั้น 4 Concourse A 2. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ชั้น 4 Concourse E
คิง เพาเวอร์ เมมเบอร์ คลับ
ให้ทุกครั้งที่มาเยือนสัมผัสได้ถึงประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษที่คิง เพาเวอร์ เมมเบอร์ คลับ สัมผัสบริการน่าประทับใจจากพนักงานที่พร้อมให้บริการด้วยรอยยิ้ม สะดวกสบายกับบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสมาชิก สิทธิประโยชน์ และรายการส่งเสริมการขาย พร้อมอำนวยความสะดวกสูงสุดในการแลกรับของสมนาคุณจากรายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ทุกบริการที่สร้างสรรค์นี้ มอบเป็นสิทธิพิเศษแก่สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์เท่านั้น คิง เพาเวอร์ เมมเบอร์ คลับ ให้บริการดังนี้
 • รับสมัครสมาชิกคิง เพาเวอร์ 
 • บริการเกี่ยวกับบัตรคิง เพาเวอร์
 • ต่อสถานภาพบัตร
 • รับแจ้งบัตรชำรุดหรือสูญหาย และออกบัตรใหม่
 • เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
 • ออกบัตรชั่วคราว
 • บริการข้อมูลรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษ
 • บริการแลกรับรายการส่งเสริมการขาย
 • บริการตรวจสอบคะแนนสะสม KPG Reward Points
จุดบริการ: บริเวณชั้น 2 คิง เพาเวอร์ รางน้ำ โทร. 0 2677 8888 ต่อ 2999 บริเวณชั้นที่ 1 คิง เพาเวอร์ ศรีวารี โทร. 0 2388 7888 ต่อ 5891

บริเวณชั้น 1 คิง เพาเวอร์ พัทยา โทร. 038 103 888 ต่อ 7225, 7226

Contact Centre

เพื่อให้ทุกการติดต่อสื่อสารระหว่างเราเชื่อมโยงถึงกัน King Power Contact Centre พร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 1631 ทุกวันเวลา 08.00 – 21.00 น. หรือติดต่อหลังเวลาทำการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)

เคาเตอร์จ่ายสินค้า
ด้วยการตระหนักถึงความสะดวกสบายของนักเดินทางอยู่เสมอ คิง เพาเวอร์ จึงสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าที่อยากเพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์ปลอดภาษีและอากรสุดพิเศษ โดยไม่ต้องหิ้วสินค้าไปตลอดการเดินทาง นักเดินทางสามารถสั่งสินค้าก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยที่ร้านจำหน่ายร้านใดในเมืองก็ได้ แล้วจึงไปรับสินค้าที่จุดรับ สำหรับท่านที่จะเดินทางออกนอกประเทศ จุดรับจ่ายสินค้าตั้งอยู่ทางออกฝั่งตะวันออกและตะวันตกบนชั้น 4 ของห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ส่วนผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ สามารถรับสินค้าได้ที่จุดรับจ่ายสินค้าชั้น 2 ภายในห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ บัตร คิง เพาเวอร์ ยังให้สิทธิ์พิเศษแก่สมาชิกตลอดการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เอกสิทธิ์นี้ประกอบด้วยการใช้บริการห้องรับรองของ คิง เพาเวอร์ ที่มีบริการของว่าง เครื่องดื่ม และหนังสือพิมพ์และนิตยสาร บริการอินเทอร์เน็ต และอีกมากมาย โดยห้องรับรองนี้ตั้งอยู่ที่อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4
บริการจุดส่งมอบสินค้าสำหรับสมาชิกคิง เพาเวอร์
 • กรณีซื้อสินค้าที่คิง เพาเวอร์  (รางน้ำ ศรีวารี หรือพัทยา) ​แสดงใบเสร็จรับเงิน (Claim Check Receipt) พร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) และตั๋วเดินทาง (Boarding Pass) ที่จุดบริการส่งมอบสินค้าของคิง เพาเวอร์ ณ ท่าอากาศยานที่ท่านใช้บริการ ดังนี้
 • กรณีเดินทางออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่านสามารถรับสินค้าที่เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้าซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับท่านสมาชิก ทางบริษัทฯ จัดจุดให้บริการไว้ใกล้บริเวณทางออกขึ้นเครื่อง ภายในห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 2 จุด คือ 1. เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า 1 (ฝั่งตะวันออก) ตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่อง D1 – D4 2. เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า 2 (ฝั่งตะวันตก)   ตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่อง D5 – D8 เพิ่มจุดบริการส่งมอบสินค้าจุดใหม่ทางฝั่งตะวันตก 3. เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า 3 (ฝั่งตะวันตก)  ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางลง GATE D8 
 • กรณีเดินทางออก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ​ท่านสามารถรับสินค้าที่เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปทางประตูทางออกขึ้นเครื่องที่ 1 – 26 
เงื่อนไขการรับสินค้า
 • สำหรับการรับสินค้า ท่านสมาชิกสามารถติดต่อขอรับสินค้าก่อนออกเดินทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 นาที และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนออกจากเคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ท่านสมาชิกสามารถแจ้งกำหนดการเดินทางใหม่ได้ที่ King Power Contact Centre: 1631 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น.
 • กรณีมอบฉันทะรับสินค้า สมาชิกต้องกรอกแบบฟอร์มมอบฉันทะรับสินค้าให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 • กรณีซื้อสินค้าปลอดอากร (Duty Free) ที่ร้านค้าคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค (ภูเก็ต หาดใหญ่ และเชียงใหม่)  ท่านสมาชิกเพียงแสดงบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ พร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) และตั๋วเดินทาง (Boarding Pass) ทุกครั้งที่ชำระเงินค่าสินค้า และรับสินค้าพร้อมการเดินทางได้ทันที ​​
โปรดรับสินค้าตามวันและเวลาที่ระบุในใบรับสินค้าเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของเรา ล่วงหน้า 3 วัน มิฉะนั้นท่านจะไม่สามารถรับสินค้าได้ตามกำหนด สามารถติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ King Power Contact Centre โทร 1631 ล่วงหน้า 3 วัน เพื่อความสะดวกในการรับสินค้า