อักษราหุ่นละครเล็ก

aksra-small-doll-large
logobusiness-aksra_0

ร่วมสืบทอดศิลปวัฒนธรรมทรงคุณค่า ผ่านการเชิดหุ่นละครเล็กสไตล์ร่วมสมัย ให้คุณสนุกสนานไปกับเรื่องราวร่วมสมัยในฉากการแสดงที่แปลกใหม่ โดยยังคงอนุรักษ์ท่วงท่าร่ายรำอันอ่อนช้อยละเมียดละไมในแบบไทยเดิมไว้อย่างครบถ้วน ให้ลีลาการเชิดอันพร้อมเพรียงพลิ้วไหวประทับใจไม่รู้ลืม

อักษราหุ่นละครเล็กยังคงอนุรักษ์รูปแบบและลีลาการเชิดตามแบบแผนเดิมของหุ่นละครเล็กที่ดัดแปลงมาจากหุ่นหลวง ที่ตัวหุ่นมีกลไกสลับซับซ้อน หากแต่หุ่นละครเล็กนั้นได้รับการคิดค้นวิธีการบังคับและการเชิดหุ่นขึ้นมาใหม่ ประกอบกับองค์ประกอบด้านดนตรี ฉาก เครื่องแต่งกายหุ่น และท่ารำของคนเชิดที่นำมาผสมผสานจินตนาการขึ้นมาใหม่ให้มีอรรถรสมากขึ้น โดยหุ่นละครเล็ก 1 ตัว ต้องอาศัยการประสานใจของนักแสดงทั้ง 3 คน ที่แบ่งกันควบคุม ส่วนแกน แขน ขา เพื่อให้ได้ท่วงท่าอันสอดคล้องพร้อมเพรียงกันพลิ้วไหวดุจมีชีวิตชีวา

ในปัจจุบันสามารถชมการแสดงของอักษราหุ่นละครเล็กได้ที่ห้องลามูน ภัตตาคารรามายณะ และภัตตาคารรามายณะ ศรีวารี คอมเพล็กซ์

โดยอักษราหุ่นละครเล็กสามารถจัดรอบการแสดงพิเศษขึ้น ณ เวทีโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ สำหรับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆที่สนใจเข้าชมเพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กให้คงอยู่สืบไป

ภาพประกอบ

23_123-2 23-3 23-4 23-5 23-6 23-7 23-8

ติดต่อสอบถาม

อักษราหุ่นละครเล็ก คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ : 8/1 แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : (+66)0 2205 8888 ต่อ 5730 และ 5731 แฟกซ์ : 02-245-9593 อีเมล : rsvn_aksratheatre@kingpower.com