คำถามที่พบบ่อย

> Duty Free (สินค้าปลอดภาษีอากร) คืออะไร ?
> : สินค้าดิวตี้ ฟรี ของคิง เพาเวอร์ มีจำหน่ายที่ไหนบ้าง ?
> ทำไมสินค้าปลอดภาษีอากร จึงราคาถูกกว่าสินค้าทั่วไป ?
> ช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถติดต่อคิง เพาเวอร์ได้หรือไม่ นอกเหนือเว็บไซต์นี้ ?
> จะไปรับสินค้าที่ซื้อไว้อย่างไร ?
> คิง เพาเวอร์รับประกันสินค้าหรือไม่ ?
> มีข้อจำกัดอย่างไรบ้างในการซื้อสินค้าปลอดภาษีอากรประเภทของเหลว สเปรย์ และเจล ?
> ของเหลว สเปรย์ และเจลได้แก่อะไรบ้าง ?
> สิ่งของใดบ้างที่ไม่ต้องบรรจุในถุงใสชนิดมีซิปเปิด-ปิด ? Answer:
> ทำอย่างไรจึงจะสนุกสนานกับการเดินทาง และผ่านจุดตรวจสัมภาระอย่างสะดวกสบาย ?
> สามารถใส่อะไรในกระเป๋าถือติดตัวบ้าง ?
> ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยควรทราบข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้าง ?

DUTY FREE (สินค้าปลอดภาษี) คืออะไร ?

Duty Free หรือ สินค้าปลอดภาษีอากร ช่วยให้นักเดินทางสามารถซื้อสินค้าต่างๆ ได้มากขึ้นแต่จ่ายน้อยลง และได้สินค้าที่ตรงตามรสนิยม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ อัญมณีหรูหราหรือสินค้าแบรนด์เนม ตั้งแต่เครื่องหนัง น้ำหอม เครื่องสำอาง และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎเกณฑ์ ด้านสิทธิในการซื้อหรือนำเข้าสินค้าปลอดภาษีอากรจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศที่ท่านจะเดินทางไป ท่านจึงควรศึกษา ข้ออนุญาตการซื้อสินค้าปลอดภาษีอากรในประเทศที่ท่านเดินทางไปพำนักเพื่อช่วยให้การเลือกซื้อสินค้าของท่านเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นและได้ประโยชน์สูงสุด
top-arrow

: สินค้าดิวตี้ ฟรี ของคิงเพาเวอร์ มีจำหน่ายที่ไหนบ้าง ?

● คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ
● คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์
● คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์
● คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
● คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานดอนเมือง
● คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานเชียงใหม่
● คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานภูเก็ต
● คิง เพาเวอร ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานหาดใหญ่
top-arrow

ทำไมสินค้าปลอดภาษี จึงถูกกว่าสินค้าทั่วไป ?

เพราะสินค้าปลอดภาษีอากร เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงทำให้สินค้าราคาปลอดภาษีอากร ถูกกว่าสินค้าทั่วไป
top-arrow

ช่องทางอื่นๆ สามารถติดต่อ คิง เพาเวอร์ได้หรือไม่ นอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ ?

ท่านสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าดิวตี้ ฟรี ทางช่องทางต่าง ๆ คือ
● King Power Contact Centre: 1631 โทรสาร 0 2677 8898 ติดต่อได้ทุกวัน 08.00 – 21.00 น. ● ฝ่ายการตลาดสมาชิก โทร. 0 2677 8888 ติดต่อได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) top-arrow

จะไปรับสินค้าที่ซื้อไว้อย่างไร ?

หากเดินทางออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เพียงแสดงใบเสร็จรับเงิน (Claim Check Receipt) พร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) และตั๋วเดินทาง (Boarding Pass) ที่เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้าของคิง เพาเวอร์ (Pick-up Counter) ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เพื่อความสะดวก โปรดรับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อที่เคาน์เตอร์ใกล้กับประตูทางออกของท่าน
Pick-up Counter (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ):
● เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า 1 (ฝั่งตะวันออก) ตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่อง D1 – D4 ● เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า 2 (ฝั่งตะวันตก) ตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่อง D5 – D8 โดยท่านสามารถติดต่อขอรับสินค้าก่อนเวลาออกเดินทาง (Boarding Time) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 นาที เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
หากเดินทางออก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ท่านสามารถรับสินค้า ได้ที่เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้าภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ไปทางประตูทางออกขึ้นเครื่องที่ 1 – 26 โดยแสดงใบเสร็จรับเงิน หรือ (Claim Check Receipt) พร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) ตั๋วเดินทาง (Boarding Pass) เพื่อขอรับสินค้า พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า
top-arrow

คิง เพาเวอร์รับประกันสินค้าหรือไม่ ?

การรับประกัน
เราให้การรับประกันว่าสินค้าทุกชิ้นอยู่ในสภาพดีเมื่อท่านรับสินค้า หากไม่เป็นเช่นนั้น โปรดแจ้งให้เราทราบทันที ณ จุดเคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า (Pick-up Counter) หรือ แจ้งศูนย์บริการและรับข้อร้องเรียนของ คิง เพาเวอร์ โทร.1631, โทรสาร 0 2677 8898 อีเมล์ : contact@kingpower.com เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จะให้คำแนะนำแก่ท่านถึงขั้นตอนการดำเนินการ
top-arrow

มีข้อจำกัดอย่างไรบ้างในการซื้อสินค้าปลอดภาษีอากรประเภทของเหลว มเปรย์ และเจล ?

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กรมการขนส่งทางอากาศได้ประกาศใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ และสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันติดตัวขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารทุกสัญชาติ โดยสัมภาระติดตัวที่เป็นของเหลวต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม อาหารกระป๋อง ช็อกโกแลต น้ำยาบ้วนปาก ครีมโกนหนวด สเปรย์จัดแต่งทรงผม น้ำหอม โคโลญจน์ ครีม ยาหม่อง ยาทาเล็บ เทียนไข ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (เช่น ลิปกลอส มาสคารา ครีมรองพื้น ฯลฯ) และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถนำขึ้นเครื่องได้ โดยขนาดของแต่ละบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 CC) ซึ่งของเหลวทั้งหมดต้องบรรจุภายในถุงพลาสติกใสขนาดไม่เกิน 20 x 20 เซนติเมตร ที่เปิดปิดผนึกได้ (หรือถุงซิปล็อค) โดยขนาดของถุงพลาสติกต้องมีความจุไม่เกิน 1 ลิตร และผู้โดยสาร 1 คน สามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ใบ เท่านั้น
สำหรับสินค้าที่เป็นของเหลวที่ซื้อภายในคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี สามารถซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน ยกเว้นผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศที่มีข้อจำกัดเฉพาะ ดังรายละเอียดตามตาราง
DUTY – FREE SHOPPING ADVISORY
Please refer to the following table if you are traveling to these countries :
Countries
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Australia
EU-Countries
OTHER COUNTRIES
Airlines
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
United Airline – all flights (UA)
Delta Airline (DL)
Countries
Australia
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Countries
EU-Countries
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Countries
OTHER COUNTRIES
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Airlines
United Airline – all flights (UA)
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Airlines
Delta Airline (DL)
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
REMARK
√ 1. No Restrictions
● 2. Duty-free LAGs purchases must be stored in not-greater-than 100ml containers and shall be removed from the boxes so that they fit comfortably in the same re-sealable plastic bag of maximum capacity NOT exceeding 1-litre of your personal hand-carry items. Remember only one such bag is allowed per passenger.
∇ 3. Only duty free delivered to the boarding gate will be allowed onboard flights to Australia
  • ให้นำสินค้าใส่รวมในถุงที่เป็นสัมภาระส่วนตัวที่นำติดตัวขึ้นบนอากาศยานตามข้อกำหนด
  • ควรนำสินค้าที่ซื้อออกจากกล่องหรือหีบห่อ เพี่อให้สามารถบรรจุรวมไว้ในถุงที่เป็นสัมภาระส่วนตัวที่นำติดตัวขึ้นบนอากาศยานได้ในปริมาณตามข้อกำหนด ทั้งนี้ สามารถนำถุงสัมภาระส่วนตัวขึ้นบนอากาศยานได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น
  • ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ King Power Contact Centre: 1631 หรือ Website ของแต่ละสายการบินที่ท่านใช้บริการ top-arrow

ของเหลว สเปรย์ และเจล ได้แก่อะไรบ้าง ?

● อาหารและเครื่องดื่มกระป๋อง / บรรจุขวด เช่น ซุป ซอส ผลไม้ เยลลี่ โยเกิร์ต หรือผลิตภัณฑ์อาหารเหมือนเจล
● ช็อกโกแลต
● น้ำยาแช่คอนแท็กเลนส์
● น้ำยาบ้วนปาก
● ยาในหลอด เช่น ยาสีฟัน
● โฟมโกนหนวดและสเปรย์ผม
● แชมพู ครีมนวดผม เจลใส่ผม เจลอาบน้ำ ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยชนิดเหลวและสบู่เหลว
● น้ำยาล้างเครื่องสำอางและล้างหน้า
● ครีม บาล์ม โลชั่นและน้ำมันต่างๆ
● น้ำหอม โคโลญน์ และน้ำยาระงับกลิ่นกาย
● ของเหลวหรือเจลสำหรับใบหน้า ดวงตา แก้มและริมฝีปาก (เช่น มาสคาร่า ลิปกลอส ครีมรองพื้น ฯลฯ)
● น้ำยาเคลือบเงาและล้างเล็บ
● เทียนและผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งต่างๆ
● ลิปสติก สีทาเล็บ
● สิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับที่ระบุมาแล้วทั้งหมด
top-arrow

สิ่งใดบ้างที่ไม่ต้องบรรจุในถุงใสชนิดมีซิปเปิด-ปิด ? Answer :

เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสารบางท่านที่มีความจำเป็น อาจมีข้อยกเว้นให้นำของเหลว เจลและสเปรย์ นำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้ในปริมาณที่พอเพียงสำหรับการเดินทางนั้นๆ (ทั้งนี้ ต้องสำแดงสิ่งของที่ได้รับการยกเว้นเพื่อการตรวจตรา ณ จุดตรวจสอบสัมภาระของเจ้าพนักงาน)
● ผลิตภัณฑ์ยาต่างๆ เช่น อินซูลิน สเปรย์คลายกล้ามเนื้อ ยาแก้ไอ ยารักษาเบาหวาน ยาสำหรับเด็ก เป็นต้น
● อาหารเด็กสำหรับเด็กที่เดินทาง เช่น นม อาหารเด็กในรูปของเหลว เจล หรือแป้ง ผ้าทำความสะอาดสำหรับเด็ก น้ำดื่มปลอดเชื้อ ฯลฯ
● อาหารพิเศษที่จำเป็นต่อสุขภาพของผู้โดยสาร
top-arrow

ทำอย่างไรจึงจะสนุกสนานกับการเดินทาง และผ่านจุดตรวจสัมภาระอย่างสะดวกสบาย ?

หากท่านจะเดินทางโดยนำติดตัวสิ่งของประเภทพกของเหลว สเปรย์ หรือเจล ใส่กระเป๋าถือ ท่านควรทำ ดังนี้
● อย่าใส่ของในกระเป๋าถือมากเกินกว่าที่จำเป็นต้องใช้
หากต้องการเดินผ่านเจ้าหน้าที่ที่ตรวจตราอย่างสบายๆ ควรนำสิ่งของที่ไม่จำเป็นออกจากกระเป๋าถือ ใส่เฉพาะของที่จำเป็นต้องใช้ขณะอยู่บนเครื่องบิน
● เอาของเหลว สเปรย์ และเจล ใส่กระเป๋าเดินทางซึ่งเจ้าหน้าที่สายการบินจัดส่งขึ้นเครื่องบินเมื่อท่านเช็คอิน
หากเป็นไปได้ ควรเก็บของเหลวไว้ในกระเป๋าที่จัดส่งขึ้นเครื่องบิน เพื่อที่ท่านจะได้เดินผ่านจุดตรวจเช็คความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว
● แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบหากมีของเหลวในปริมาณมาก
ยาตามใบสั่งแพทย์ อาหารเด็กหรือนม (เมื่อเดินทางพร้อมทารกหรือเด็กเล็ก) สามารถนำติดตัวได้ในปริมาณที่เหมาะสมในบรรจุภัณฑ์เกิน 100 มล. และไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกใส แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่ามีสิ่งของเหล่านี้เพื่อการตรวจตรา ณ จุดตรวจความปลอดภัย
● วางแผนการเดินทางล่วงหน้า
การมีสิ่งของมากและการตรวจตราที่เข้มงวดเป็นพิเศษย่อมทำให้แถวผู้รอรับการตรวจยาวมากขึ้น
หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรเอาของเหลว สเปรย์และเจล ใส่กระเป๋าเดินทางที่แยกส่งขึ้นเครื่องบิน
top-arrow

สามารถใส่อะไรในกระเป๋าถือติดตัวได้บ้าง ?

ของใช้ส่วนตัวที่ถือไปด้วย
● ถุงพลาสติกใส ● ถุงพลาสติกมีซิปเปิด-ปิด ● บรรจุภัณฑ์ปริมาณ 100 มล. ● ของเหลวปริมาณสูงสุด 1 ลิตร (ประมาณ 20 ซม. X 20 ซม.) ● กระเป๋าหนึ่งใบต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ● หลังผ่านการตรวจหนังสือเดินทางและจุดตรวจสัมภาระเพื่อความปลอดภัยแล้ว ช้อปปิ้งให้เพลิดเพลินก่อนขึ้นเครื่อง
ควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีอากร
● ไม่จำกัดขนาดแต่อย่างใด ● ถุงพลาสติกใส ● ถุงใสปิดสนิทแน่นเพื่อความปลอดภัย ● ใบเสร็จรับเงินพร้อมระบุวันที่ที่เดินทางต้องใส่อยู่ในถุงสินค้า เพื่อยืนยันการซื้อ ● สามารถถือถุงใสปิดสนิทกี่ใบก็ได้ตามที่ต้องการ ● กรุณาอย่าเปิดถุงจนกว่าจะถึงที่หมายปลายทาง ● หากท่านเปิดถุงหรือทำถุงฉีกขาด เจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัยสนามบินอาจยึดสินค้าทุกอย่างในถุงนั้น
top-arrow

ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยควรทราบข้อมูลพื้นฐานอะไรบ้าง ?

ข้ออนุญาตการซื้อสินค้าปลอดภาษีอากร สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย
ผู้เดินทางเข้ามาประเทศไทยสามารถซื้อบุหรี่ได้ 200 มวน หรือบุหรี่ ยาเส้น ซิการ์ น้ำหนักโดยรวมไม่เกิน 250 กรัม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ / เหล้า 1 ลิตร และซื้อสินค้าทั่วไปได้ในมูลค่าไม่เกิน 20,000 บาท
top-arrow