เคาน์เตอร์จ่ายสินค้า ท่าอากาศยานภูเก็ต

pickup-pk

เคาน์เตอร์จ่ายสินค้า-ขาออก

เพื่อความเพลิดเพลินไปกับผลิตภัณฑ์ปลอดภาษีและอากรสุดพิเศษ นักเดินทางสามารถเลือกซื้อสินค้าอันหลากหลายก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยที่ ร้านค้าในเมือง คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต ได้ล่วงหน้า 60 วัน ก่อนกำหนดการเดินทาง แล้วจึงไปรับสินค้าที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้า ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต pickup_pk ท่านสามารถรับสินค้า ได้ที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ตั้งอยู่ด้านซ้ายของประตูทางออกขึ้นเครื่องที่ 5 Email Address : pickup_phuket@kingpower.com Tel. : 02-134-8888 ext. 7868, Moblie : 094-489-0241

วิธีการรับสินค้า

เพียงแสดง – ใบเสร็จรับเงิน (Claim Check Receipt)   – หนังสือเดินทาง (Passport) – บัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass) – บัตร Shopping Card ( เฉพาะลูกค้ากรุ๊ปทัวร์ชาวต่างชาติ ) ที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้า ณ สนามบินที่คุณจะเดินทางออกนอกประเทศ

เงื่อนไขการรับสินค้า

– คุณสามารถติดต่อขอรับสินค้าก่อนออกเดินทางล่วงหน้า 45 นาที และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหลังจากส่งมอบสินค้า – หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินสามารถแจ้งกำหนดการเดินทางใหม่ล่วงหน้าภายใน 24 ชั่วโมง และในกรณีเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเปลี่ยนสนามบินที่เดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้า 3 วัน ได้ที่ King Power Contact Centre: 1631 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 21.00 น.

Q&A

Q : จะไปรับสินค้าที่ซื้อไว้จากร้านค้าปลอดภาษี และอากรในเมืองได้อย่างไร ? A : เพียงแสดงใบเสร็จรับเงิน (Claim Check Receipt) พร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) และบัตรที่นั่งโดยสาร (Boarding Pass) ที่เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้าของคิง เพาเวอร์ (Pick Up Counter) โดยคุณควรติดต่อขอรับสินค้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง (Boarding Time) เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของสินค้า Q : หากเดินทางออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ A : คุณสามารถรับสินค้าได้ที่ เคาน์เตอร์จ่ายสินค้า ตั้งอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เพื่อความสะดวก โปรดรับสินค้าที่คุณสั่งซื้อที่เคาน์เตอร์ตามที่ระบุด้านบนใบเสร็จรับเงิน หรือ หากในเอกสารไม่มีการระบุเคาน์เตอร์ ให้ติดต่อรับสินค้าที่เคาน์เตอร์ใกล้กับประตูทางออกของคุณ
  • เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า 1 (ฝั่งตะวันออก) ตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่อง D1 สำหรับลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าและมีการเดินทางขึ้นเครื่องประตูทางออก D1-D4,C1-C10
  • เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า 2 (ฝั่งตะวันตก)   ตั้งอยู่ถัดจากเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่อง D8  สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่สั่งซื้อสินค้าและมีการเดินทางขึ้นเครื่องประตูทางออก D5-D8, E1-E10,F1-F6,G1-G5
  • เคาน์เตอร์บริการส่งมอบสินค้า 3 (ฝั่งตะวันตก)   ตั้งอยู่ก่อนถึงเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่อง D8 สำหรับสมาชิกบัตร King Power ที่สั่งซื้อสินค้าและมีการเดินทางขึ้นเครื่องประตูทางออก D5-D8, E1-E10,F1-F6,G1-G5
Q : หากเดินทางออก ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง A : คุณสามารถรับสินค้า ได้ที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ตั้งอยู่บริเวณร้านค้าปลอดภาษีและอากร ก่อนถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง Q : หากเดินทางออกท่าอากาศยานอู่ตะเภา A : คุณสามารถรับสินค้า ได้ที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 1  ตั้งอยู่ด้านขวาของประตูทางออกขึ้นเครื่อง ตรงข้ามกับเคาน์เตอร์คืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม Q : หากเดินทางออกท่าอากาศยานภูเก็ต A : คุณสามารถรับสินค้า ได้ที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ตั้งอยู่ด้านซ้ายของประตูทางออกขึ้นเครื่องที่ 15 Q : ถ้าลืมไปรับสินค้าในวันเดินทางจะทำอย่างไร A : สามารถติดต่อรับสินค้าได้ในการเดินทางครั้งหน้า ภายใน 60 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า Q : ถ้าทำใบรับสินค้าหายจะสามารถติดต่อรับสินค้าได้หรือไม่ A : สามารถติดต่อรับสินค้าได้ โดยแจ้งรายละเอียดชื่อผู้ซื้อ เที่ยวบินเดินทาง ตรงตามที่แจ้งไว้ในใบรับสินค้า Q : ซื้อสินค้าจากร้านค้าในเมือง ต้องมารับสินค้าที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าขาออก แต่จะมารับสินค้าวันที่เดินทางกลับได้หรือไม่ A : ไม่สามารถรับได้ สินค้าที่ซื้อจากร้านค้าในเมือง จะต้องติดต่อรับสินค้าที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้าขาออก และนำสินค้าติดตัวไปต่างประเทศด้วยเท่านั้น

เลือกสนามบินที่เดินทาง