ข้อกำหนดในการซื้อสินค้าปลอดภาษี (LAGs)

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550 กรมการขนส่งทางอากาศได้ประกาศใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุ และสารอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันติดตัวขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารทุกสัญชาติ โดยสัมภาระติดตัวที่เป็นของเหลวต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม อาหารกระป๋อง ช็อกโกแลต น้ำยาบ้วนปาก ครีมโกนหนวด สเปรย์จัดแต่งทรงผม น้ำหอม โคโลญจน์ ครีม ยาหม่อง ยาทาเล็บ เทียนไข ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (เช่น ลิปกลอส มาสคารา ครีมรองพื้น ฯลฯ) และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถนำขึ้นเครื่องได้ โดยขนาดของแต่ละบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 CC) ซึ่งของเหลวทั้งหมดต้องบรรจุภายในถุงพลาสติกใสขนาดไม่เกิน 20 x 20 เซนติเมตร ที่เปิดปิดผนึกได้ (หรือถุงซิปล็อค) โดยขนาดของถุงพลาสติกต้องมีความจุไม่เกิน 1 ลิตร และผู้โดยสาร 1 คน สามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ใบ เท่านั้น
สำหรับสินค้าที่เป็นของเหลวที่ซื้อภายในคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี สามารถซื้อได้ไม่จำกัดจำนวน ยกเว้นผู้โดยสารที่มีจุดหมายปลายทางไปยังประเทศที่มีข้อจำกัดเฉพาะ ดังรายละเอียดตามตาราง
DUTY – FREE SHOPPING ADVISORY
Please refer to the following table if you are traveling to these countries :
Countries
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Australia
EU-Countries
OTHER COUNTRIES
Airlines
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
United Airline – all flights (UA)
Delta Airline (DL)
Countries
Australia
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Countries
EU-Countries
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Countries
OTHER COUNTRIES
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Airlines
United Airline – all flights (UA)
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
Airlines
Delta Airline (DL)
Transferring/Transiting in these countries
To these countries as a Final Destination
REMARK
√ 1. No Restrictions
● 2. Duty-free LAGs purchases must be stored in not-greater-than 100ml containers and shall be removed from the boxes so that they fit comfortably in the same re-sealable plastic bag of maximum capacity NOT exceeding 1-litre of your personal hand-carry items. Remember only one such bag is allowed per passenger.
∇ 3. Only duty free delivered to the boarding gate will be allowed onboard flights to Australia
– ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ King Power Contact Centre: 1631 หรือ Website ของแต่ละสายการบินที่ท่านใช้บริการ

สิ่งที่สามารถนำใส่ไปในกระเป๋าสัมภาระได้ ?

การซื้อสินค้าปลอดภาษี / อากร :
– ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสพิเศษ ชนิดปิดตายพร้อมใบเสร็จรับเงิน ที่ใช้เป็นหลักฐานแสดง รายละเอียดสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี / อากร ณ วันที่เดินทาง
– ไม่จำกัดปริมาณความจุของภาชนะที่บรรจุสินค้า
– ไม่จำกัดจำนวนถุงในการนำติดตัวขึ้นบนอากาศยาน
– ผนึกถุงจะต้องไม่มีร่องรอยฉีกขาดใด ๆ ทั้งสิ้น จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
– การเปิดผนึกถุงจะส่งผลให้สินค้าที่ท่านซื้อถูกยึดโดยฝ่ายรักษาความปลอดภัยของการท่าอากาศยาน
สัมภาระส่วนตัว :
– ให้บรรจุในถุงพลาสติกใส ที่สามารถเปิด – ปิดผนึกได้
– ขนาดความจุภาชนะไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต่อ ชิ้น
– สัมภาระส่วนตัวทั้งหมด ต้องมีปริมาณรวมไม่เกิน 1 ลิตร หรือ สามารถบรรจุในถุง ขนาด 20 x 20 ซม.
– ผู้โดยสาร 1 ท่าน นำสัมภาระส่วนตัวขึ้นบนอากาศยานได้ท่านละ 1 ถุง

ของเหลว สเปรย์ หรือ เจล?

– ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม และอาหารกระป๋อง เช่น ซุป น้ำปรุงรส (ซอส) ผลไม้ เยลลี่ โยเกิร์ต และอาหารที่มีลักษณะคล้ายเจล
– ช็อกโกแล็ต
– น้ำยาล้างคอนแทกต์เลนส์
– น้ำยาบ้วนปาก
– ยาสีฟัน
– ครีมโกนหนวด สเปรย์จัดแต่งทรงผม
– แชมพูสระผม ครีมนวด เจลอาบน้ำ สบู่
– ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง และทำความสะอาดใบหน้า
– ครีม ยาหม่อง (บาล์ม) โลชั่น และน้ำมันทาผิว
– น้ำหอม โคโลญจน์ และน้ำยาป้องกันกลิ่นเหงื่อ
– ของเหลวหรือเจลที่ใช้สำหรับใบหน้า รอบดวงตา แก้มและริมฝีปาก (เช่น มาสคาร่า ลิปกลอส และครีมรองพื้น ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลว เป็นต้น)
– น้ำยาทาเล็บ และน้ำยาล้างเล็บ
– เทียนไข และผลิตภัณฑ์ประเภทขี้ผึ้ง
– และอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็นของเหลว