วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลก ที่จะจุดพลังให้ชีวิตออกเดินทางด้วยการมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับโลกพันธกิจ

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เข้าใจนักเดินทาง เราจึงมุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวครบวงจรที่เหนือความคาดหมาย เพื่อจุดพลังให้ชีวิตคุณไปได้ไกลกว่า ผ่านนิยามใหม่ของประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับโลก แต่ยังคงแฝงเสน่ห์อันโดดเด่นของเอกลักษณ์ไทยจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและสินค้าปลอดอากร กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและกีฬา

 

วิสัยทัศน์

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ จะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจท่องเที่ยวระดับโลก ที่จะจุดพลังให้ชีวิตออกเดินทางด้วยการมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับโลก

 

พันธกิจ

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เข้าใจนักเดินทาง เราจึงมุ่งสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวครบวงจรที่เหนือความคาดหมาย เพื่อจุดพลังให้ชีวิตคุณไปได้ไกลกว่า ผ่านนิยามใหม่ของประสบการณ์ท่องเที่ยวระดับโลก แต่ยังคงแฝงเสน่ห์อันโดดเด่นของเอกลักษณ์ไทยจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและสินค้าปลอดอากร กลุ่มธุรกิจโรงแรม กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและกีฬา

 

History

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยคุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกลุ่มบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่เป็นบริษัทไทยแท้ ได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็นบริษัทร้านค้าปลอดภาษีและอากรชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย

อ่านเพิ่มเติม
History

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ก่อตั้งขึ้นโดย ประธานกรรมการ คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ด้วยความสามารถในการบริหารจัดการ และความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทั้งหมดคือส่วนสำคัญที่ทำให้ คิง เพาเวอร์ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดภาษีและอากรของไทยในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม
 

ประวัติความเป็นมา

อ่านเพิ่มเติม
Awards

คิง เพาเวอร์ กับรางวัลแห่งความเป็นเลิศ

จากประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจปลอดอากร มานานกว่า 25 ปี ทำให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลสำคัญต่างๆมากมาย แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ รางวัลดังกล่าวมีทั้งรางวัลระดับประเทศ รางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย และรางวัลระดับโลก มากกว่า 50 รางวัล

อ่านเพิ่มเติม
 
Awards

คิง เพาเวอร์ กับรางวัลแห่งความเป็นเลิศ

จากประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจปลอดอากร มานานกว่า 25 ปี ทำให้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับรางวัลสำคัญต่างๆมากมาย แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ รางวัลดังกล่าวมีทั้งรางวัลระดับประเทศ รางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย และรางวัลระดับโลก มากกว่า 50 รางวัล

อ่านเพิ่มเติม
 

คิง เพาเวอร์ กับรางวัลแห่งความเป็นเลิศ

อ่านเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร

ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ในการบริหาร ร้านค้าปลอดอากรตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 ถึงปัจจุบัน เรามีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพและการบริการทีดีเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม
Exeutives

คณะผู้บริหาร

อ่านเพิ่มเติม

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

 • คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

  photo of kingpower internationnal
 • คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี

  photo of kingpower duty free
 • คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี

  photo of kingpower internationnal
 • คิง เพาเวอร์ สุวรรณภูมิ

  photo of kingpower suvarnabhumi
 • คิง เพาเวอร์ มาเก็ตติ้ง แอนด์ เมเนจเมนท์

 • คิง เพาเวอร์ โฮเทล แอนด์ เมเนจเมนท์

ธุรกิจกีฬา

คิง เพาเวอร์ เป็นผู้สนับสนุนกีฬาและกิจกรรมกีฬาหลากหลายชนิดอย่างแข็งขัน ตั้งแต่โปโลไปจนถึงฟุตบอล โดยช่วยประชาสัมพันธ์และพัฒนานักกีฬา และทำให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกีฬาเหล่านี้เพิ่มขึ้น เป้าหมายคือการพัฒนานักกีฬาไทยให้มีทักษะสูงพอที่ที่จะเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้
สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้
คิง เพาเวอร์ โปโล
คิง เพาเวอร์ โปโล

ธุรกิจกีฬา

คิง เพาเวอร์ เป็นผู้สนับสนุนกีฬาและกิจกรรมกีฬาหลากหลายชนิดอย่างแข็งขัน ตั้งแต่โปโลไปจนถึงฟุตบอล โดยช่วยประชาสัมพันธ์และพัฒนานักกีฬา และทำให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกีฬาเหล่านี้เพิ่มขึ้น เป้าหมายคือการพัฒนานักกีฬาไทยให้มีทักษะสูงพอที่ที่จะเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้
สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้
คิง เพาเวอร์ โปโล
คิง เพาเวอร์ โปโล

ธุรกิจกีฬา

คิง เพาเวอร์ เป็นผู้สนับสนุนกีฬาและกิจกรรมกีฬาหลากหลายชนิดอย่างแข็งขัน ตั้งแต่โปโลไปจนถึงฟุตบอล โดยช่วยประชาสัมพันธ์และพัฒนานักกีฬา และทำให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกีฬาเหล่านี้เพิ่มขึ้น เป้าหมายคือการพัฒนานักกีฬาไทยให้มีทักษะสูงพอที่ที่จะเข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ

กิจกรรมเพื่อสังคม

คิง เพาเวอร์ เห็นความสำคัญของการตอบแทนคืนสู่สังคม และมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ตั้งแต่การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา เพื่อรักษามรดกตกทอดของไทยและหลอมรวมปรัชญาพุทธศาสนาเข้ากับการดำเนินธุรกิจและการบริการ

มูลนิธิ</br>คิง เพาเวอร์
มูลนิธิคิง เพาเวอร์

กิจกรรมเพื่อสังคม

คิง เพาเวอร์ เห็นความสำคัญของการตอบแทนคืนสู่สังคม และมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ตั้งแต่การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา เพื่อรักษามรดกตกทอดของไทยและหลอมรวมปรัชญาพุทธศาสนาเข้ากับการดำเนินธุรกิจและการบริการ

มูลนิธิ</br>คิง เพาเวอร์
มูลนิธิคิง เพาเวอร์

กิจกรรมเพื่อสังคม

คิง เพาเวอร์ เห็นความสำคัญของการตอบแทนคืนสู่สังคม และมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม ตั้งแต่การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา เพื่อรักษามรดกตกทอดของไทยและหลอมรวมปรัชญาพุทธศาสนาเข้ากับการดำเนินธุรกิจและการบริการ

ร่วมงานกับเรา

หากอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแห่งชัยชนะของเรา โปรดดูที่ตำแหน่งงานว่างที่นี่ และหากท่านสนใจตำแหน่งใด กรุณาส่งประวัติย่อของท่านมาที่เรา

อ่านเพิ่มเติม
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ร่วมงานกับเรา

หากอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแห่งชัยชนะของเรา โปรดดูที่ตำแหน่งงานว่างที่นี่ และหากท่านสนใจตำแหน่งใด กรุณาส่งประวัติย่อของท่านมาที่เรา

อ่านเพิ่มเติม
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

ร่วมงานกับเรา

หากอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานแห่งชัยชนะของเรา โปรดดูที่ตำแหน่งงานว่างที่นี่ และหากท่านสนใจตำแหน่งใด กรุณาส่งประวัติย่อของท่านมาที่เรา

อ่านเพิ่มเติม