ด้านการศึกษา และเยาวชน

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เดอ มงฟอร์ต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อประเทศอังกฤษ

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย เดอ มงฟอร์ต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อประเทศอังกฤษ

กรุงเทพฯ – ลัดดา ฐานีพานิชสกุล (แถวยืนที่ 4 จากซ้า…
คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งที่ 16 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย

คิง เพาเวอร์ ส่งมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมแห่งที่ 16 ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย

วีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี (ที่ 4 จากขวา)  ผู้ว่…