รายละเอียดการสมัคร และ เงื่อนไขต่างๆ


 • สมัครได้ที่จุดบริการสมาชิก (Member Service Card) ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสมาชิกต้องมี ยอดซื้อตามบริษัทฯกำหนด ที่คิง เพาเวอร์ ทุกสาขา
 • บัตรนี้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม บริษัทคิง เพาเวอร์ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข และ / หรือการ ยกเลิกบัตรนี้ สามารถกระทำได้โดยมิ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ King Power Contact Centre: 1631 หรือโทรสาร 0 2677 8898 ทุกวัน เวลา 8.00 – 21.00 น. E-mail : contact@kingpower.com

 • บัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ไม่สามารถ เปลี่ยนมือให้บุคคลอื่นมาใช้แทน
 • สมาชิกบัตรคิง เพาเวอร์ มีสิทธิ์รับ ส่วนลดจากการซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ร้านจำหน่ายสินค้า และของที่ระลึกทุกแห่ง ตามสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ กำหนด ยกเว้นสินค้าไม่ร่วมรายการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพนักงานขาย

 • กรณีบัตรหายหรือชำรุด ท่านสมาชิกต้องชำระค่าดำเนินการ 150 บาท
 • แจ้งระงับการใช้บัตรได้ทันทีที่ King Power Contact Centre : 1631 ในเวลาทำการ พร้อมแฟกซ์ใบแจ้งความ และ สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียมมาที่โทรสาร 0 2677 8898 หรือ ติดต่อจุดบริการสมาชิกที่คิง เพาเวอร์
 • บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพร้อมจัดส่งบัตรใหม่ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหลักฐาน การชำระเงินเรียบร้อย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิด ชอบที่เกิดขึ้นก่อนเวลา และวันที่ได้รับ แจ้งระงับการใช้บัตร

 • กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – นามสกุล ท่านสมาชิกต้องชำระค่า ดำเนินการ 150 บาท
 • แจ้งข้อมูลได้ที่ King Power Contact Centre : 1631 พร้อมแฟกซ์หนังสือสำคัญใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล และ สลิปการโอนเงินค่าธรรมเนียมมาที่โทรสาร 0 2677 8898 หรือ คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ (ถนนรางน้ำ ศรีวารี พัทยา) คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • หากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ที่ทำให้ต้องมีการออกบัตรใหม่ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพร้อมจัดส่งบัตรใหม่ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ มูลค่าตามที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น

 • กรณีซื้อสินค้าปลอดภาษีอากร (Duty Free) ที่คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ คิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ และคิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ ต้องมีการเดินทางระหว่างประเทศ โดยเดินทางออกจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง โปรดแสดงหนังสือเดินทาง (Passport) และตั๋วเดินทาง (Boarding Pass) พร้อมบัตร สมาชิกคิง เพาเวอร์ สมาชิกสามารถซื้อสินค้าล่วงหน้า ก่อนกำหนดเดินทางได้ 60 วัน เมื่อมีเที่ยวบินการเดินทางระหว่างประเทศที่กำหนดวันเดินทางแน่นอน
 • กรณีซื้อสินค้าปลอดภาษีอากร (Duty Free)ที่ร้านค้าคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่า อากาศยานภูมิภาค (ภูเก็ต หาดใหญ่ และเชียงใหม่) ท่านสมาชิกเพียงแสดงบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ พร้อมหนังสือเดินทาง (Passport) และตั๋วเดินทาง (Boarding Pass) ทุกครั้งที่ชำระ เงินค่าสินค้า และรับสินค้าพร้อมการ เดินทางได้ทันที

 • หากไม่มีไฟล์ทบินไปต่างประเทศ สามารถซื้อสินค้าดิวตี้ ฟรี ของคิง เพาเวอร์ได้หรือไม่ ท่านสามารถซื้อสินค้าป้ายฟ้า ซึ่งสามารถนำกลับได้ทันที อาทิ นาฬิกา เครื่องใช้ไฟฟ้า แก็ดเจ็ต กล้องถ่ายภาพ โทรศัพท์มือถือ สินค้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ของเล่น ตุ๊กตา อาหารทานเล่น สินค้าไทยที่ผลิตผ้าไหมไทย ของที่ระลึก ตลอดจนผลิตภัณฑ์สปาจากแบรนด์ชั้นนำ ฯลฯ รวมถึงสามารถเพลิดเพลินกับบริการที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ภัตตาคารรามายณะ เป็นต้น
 • การซื้อสินค้าดิวตี้ ฟรีของคิง เพาเวอร์ ก่อนการเดินทาง* มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เพียงแสดงหนังสือเดินทาง เที่ยวบิน กำหนดเวลาการเดินทาง และบัตรสมาชิกคิง เพาเวอร์ ที่จุดลงทะเบียน ก็สามารถซื้อสินค้าดิวตี้ ฟรี ก่อนการเดินทางได้ 60 วัน โดยสามารถติดต่อรับสินค้าที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้า (Pick – Up Counter) ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้องผู้โดยสารขาออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่เดินทาง
 • ส่วนท่านที่ไปกับบริษัททัวร์ หรือยังไม่ทราบกำหนดวันเดินทางที่แน่นอน สามารถซื้อสินค้าล่วงหน้าได้ 60 วัน โดยหลังจากที่ทราบกำหนดเดินทางแล้ว โปรดโทรแจ้ง King Power Contact Centre: 1631 ทางคิง เพาเวอร์ จะจัดเตรียมสินค้าไว้ให้ท่านที่เคาน์เตอร์จ่ายสินค้า ฝั่งที่ท่านขึ้นเครื่อง หรือหากจำเป็นต้องเปลี่ยนวันเดินทางสามารถแจ้งความประสงค์ได้เช่นเดียวกัน
 • *สำหรับการซื้อสินค้าปลอดอากร ณ คิง เพาเวอร์ ดาวน์ทาวน์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ คิง เพาเวอร์ พัทยา คอมเพล็กซ์ และคิง เพาเวอร์ ศรีวารี คอมเพล็กซ์ เท่านั้น
 • การซื้อสินค้าที่คิง เพาเวอร์ ต้องซื้อตอนเดินทางขาออกระหว่างประเทศหรือเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศ
 • ท่านสามารถซื้อสินค้าที่คิง เพาเวอร์ ได้ตลอดเส้นทางการเดินทาง ทั้งที่บริเวณห้องพักผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ และเมื่อท่านเดินทางกลับเข้าในประเทศ โดยสามารถตรวจสอบแบรนด์สินค้าที่จัดจำหน่ายในร้านค้า คิง เพาเวอร์ ทั้งขาเข้าและขาออกได้ที่เว็บไซต์ www.kingpower.com