คิง เพาเวอร์ ร่วมกับ ไทยแอร์เอเชีย มอบกระเป๋ายังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร 

พันเอก ทักษพล ศิริรักษ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 และ พันเอก วุทธิพงศ์ อรรคคำ (ที่ 2 จากขวา) รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 รับมอบ กระเป๋ายังชีพ “คิง เพาเวอร์ พลังคนไทย” เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัย 100 ครอบครัว พร้อมน้ำดื่มจำนวน 12,000 ขวด จาก คุณวิทยา สินทราพรรณทร (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ภายใต้โครงการ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียสนับสนุนการขนส่งของไปช่วยผู้ประสบภัย ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 3 จ. สกลนคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *